Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Helyi tanterv 2020

Angol 1-4. osztály
Angol 1-8. osztály, két tanítási nyelvű
Angol alap 5-8. osztály
Angol humán 5-8.osztály
Állampolgári ismeretek 8. osztály
Biológia 7-8. osztály
Biológia 7-8. osztály, két tanítási nyelvű
Célnyelvi civilizáció 5-8. osztály
Digitális kultúra 3-8. osztály
Dráma és színház 7. osztály
Etika/Hit- és erkölcstan 1-4. osztály

Etika/Hit- és erkölcstan 5-8. osztály
Ének-zene 1-4. osztály
Ének-zene 5-8. osztály
Fizika 7-8. osztály
Földrajz 7-8. osztály
Földrajz 7-8. osztály, két tanítási nyelvű
Hon- és népismeret 6. osztály
Irodalom 1-4. osztály
Irodalom 5-8. osztály
Kémia 7-8. osztály
Környezetismeret 3-4. osztály
Közösségi nevelés 5., 6., 7., 8. osztály
Magyar nyelv 1-4. osztály
Magyar nyelv 5-8. osztály
Matematika 1-4. osztály
Matematika 5-8. osztály
Technika és tervezés 1-4. osztály
Technika és tervezés 5-7. osztály
Természettudomány 5-6. osztály
Természettudomány 5-6. osztály, két tanítási nyelvű
Testnevelés 1-4. osztály
Testnevelés 5-8. osztály
Történelem 5-8. osztály
Történelem 5-8. osztály,
két tanítási nyelvű
Vizuális kultúra 1-4. osztály
Vizuális kultúra 5-8. osztály